Skjelettmetastaser - mistanke

Disse, for denne tilstand mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Aktuelt: Grad av smerter. Fare for fraktur, myelopati el. nervekompresjon?

Obs!: Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Aktuelt: Grad av smerter. Fare for fraktur, myelopati el. nervekompresjon?

Obs!: Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Forhold av betydning for rettighetsstatus og prioritering av henvisning.
  • intraktable smerter
  • frakturfare
  • fare for myelopati/nervekompresjon

Søkeresultat for 'metastase

Tilstander Vis 91 treff »

Andre profesjonelle Vis 39 treff »

Sykepleie

Video

For langtidsoppfølgning av denne tilstand vises til relevant faglitteratur.

Kilde:  www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 02.12.2021

Skjelettmetastaser - mistanke (veiledende frist 2 uker)

Utdypende forklaring på tilstand
Pasienter som ikke er i aktiv behandling eller oppfølging for kjent kreftsykdom.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
2 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
  • intraktable smerter
  • frakturfare
  • fare for myelopati/nervekompresjon

Se dette kapittel i veilederen Se alle kapiteler i veilederen

Kilde:  www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 02.12.2021
 
 Se alle kapiteler i veilederen
 

Kild: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 02.12.2021

 Sykemelding- generell del