Ansiktssmerter

(N03) N03

Disse, for denne tilstand mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Anamnese: Komorbiditet.

Aktuelt: Bidiagnoser? Grad og type av smerte. Tilleggssymptomer? Psykisk belastning?

Obs!: Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Anamnese: Komorbiditet.

Aktuelt: Bidiagnoser? Grad og type av smerte. Tilleggssymptomer? Psykisk belastning?

Obs!: Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Forhold av betydning for rettighetsstatus og prioritering av henvisning.
 • bidiagnoser
 • komorbiditet
 • grad av smerte
 • smertetype
 • tilleggssymptomer
 • alder
 • psykisk belastning
   
   

Kilde:


 For oppfølgning av denne tilstand vises til relevant faglitteratur.

Kilde: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 02.12.2021
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning og tverrfaglig samarbeid med tannlege, nevrolog, smerte og psykiater.
Veiledende frist for start behandling
26 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • bidiagnoser
 • komorbiditet
 • grad av smerte
 • smertetype
 • tilleggssymptomer
 • alder
 • psykisk belastning
Utdypende forklaring på tilstand
Myofasciale plager vurderes under tilstandsgruppen kjeveleddsrelaterte lidelser.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning og tverrfaglig samarbeid med tannlege, nevrolog og øre-nese-hals-spesialist.
Veiledende frist for start behandling
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • bidiagnoser
 • komorbiditet
 • grad av smerte
 • smertetype
 • tilleggssymptomer
 • alder
 • psykisk belastning

Se dette kapittel i veilederen Se alle kapiteler i veilederen
 
 

Kild: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 02.12.2021

 Sykemelding- generell del