Carotisstenose

Disse, for denne tilstand mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Fam/ Sos: Arv? Røyk?

Aktuelt: Debut, utvikling og varighet. Ev. symptomer? Underliggende sykdom? Konsekvenser.

Funn: AT? BT, puls, stuvningstegn? Stenoselyd el. tegn på hjerneslag el. TIA?

Suppl. us: Hb, CRP, glukose, Krea, lipidstatus. Ev. resultat fra Doppler.

Vurdering: Henvises for

Obs!: Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Fam/ Sos: Arv? Røyk?

Aktuelt: Debut, utvikling og varighet. Ev. symptomer? Underliggende sykdom? Konsekvenser.

Funn: AT? BT, puls, stuvningstegn? Stenoselyd el. tegn på hjerneslag el. TIA?

Suppl. us: Hb, CRP, glukose, Krea, lipidstatus. Ev. resultat fra Doppler.

Vurdering: Henvises for

Obs!: Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Forhold av betydning for rettighetsstatus og prioritering av henvisning.
  • Pasienter med fokale nevrologiske symptomer relatert til en carotisstenose.
  • Noen pasienter med høygradig (over 70 %) stenose kan tjene på operasjon. Dette er avhengig av kliniske forhold og særskilt diagnostikk.

Kilde:


 For oppfølgning av denne tilstand vises til relevant faglitteratur.

Kilde: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 02.12.2021
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Behandling
Veiledende frist for start behandling
4 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter

Pasienter med fokale nevrologiske symptomer relatert til en carotisstenose.

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Behandling
Veiledende frist for start behandling
2 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter

Pasienter med fokale nevrologiske symptomer relatert til en carotisstenose.

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Klinisk undersøkelse og bildediagnostikk.
Veiledende frist for start behandling
26 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter

Noen pasienter med høygradig (over 70 %) stenose kan tjene på operasjon. Dette er avhengig av kliniske forhold og særskilt diagnostikk.


Se dette kapittel i veilederen Se alle kapiteler i veilederen