Hypertensjon

(K87)

Disse, for tilstanden mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Fam/ Sos: Røyk? Alkohol?

Anamnese: Medikamenter? Komorbiditet? DM, hjertesvikt el. VVH?

Aktuelt: BT-info  og utvikling. Beh. refraktær HT?

Funn: Høyde, vekt, BMI, BT. Ødemer? Residualurin?

Suppl. us: RTG. Blodprøver.  U-stix. Proteinuri? GFR- og uAKR-utvikling.

Vurdering: Henviser pasienten for

Obs!: Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Fam/ Sos: Røyk? Alkohol?

Anamnese: Medikamenter? Komorbiditet? DM, hjertesvikt el. VVH?

Aktuelt: BT-info  og utvikling. Beh. refraktær HT?

Funn: Høyde, vekt, BMI, BT. Ødemer? Residualurin?

Suppl. us: RTG. Blodprøver.  U-stix. Proteinuri? GFR- og uAKR-utvikling.

Vurdering: Henviser pasienten for

Obs!: Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

 
● Øyeblikkelig hjelp ved malign hypertensjon eller hypertensiv krise.

Forhold av betydning for rettighetsstatus og prioritering av henvisning.
 • nedsatt GFR
 • albuminuri
 • venstre ventrikkel hypertrofi
 • hjertesvikt
 • diabetes mellitus
 • erkjent kardiovaskulær sykdom
 • akselererende hypertensjon
 • alder
 • komorbiditet

⇓ GFR-CKD-stadier

Søk i NEL for "Hypertensjon"

Presentasjoner

Kilde:


For oppfølgning av denne tilstand vises til relevant faglitteratur.

Kilde: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 02.12.2021

Behandlingsresistent hypertensjon og/eller mistanke om sekundær hypertensjon (veiledende frist 12 uker)

Utdypende forklaring på tilstand
Mistanke om sekundær hypertensjon. Tegn til nyresykdom, behandlingsrefraktær hypertensjon til tross for 3 medikamenter i maksimalt tolererte doser inklusiv diuretika.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning og behandling.
Veiledende frist for start utredning
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • nedsatt GFR
 • albuminuri
 • venstre ventrikkel hypertrofi
 • hjertesvikt
 • diabetes mellitus
 • erkjent kardiovaskulær sykdom
 • akselererende hypertensjon
 • alder
 • komorbiditet

Øyeblikkelig hjelp ved malign hypertensjon eller hypertensiv krise.


Se dette kapittel i veilederen Se alle kapiteler i veilederen