Hypofyse- og/eller binyrebarksvikt

Disse, for denne tilstand mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Anamnese: Påvirket allmenntilstand.

Aktuell: Grunntilstand? Kliniske funn?

Obs!: Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Anamnese: Påvirket allmenntilstand.

Aktuell: Grunntilstand? Kliniske funn?

Obs!: Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Forhold av betydning for rettighetsstatus og prioritering av henvisning.
  • grunntilstand
  • kliniske funn
Øyeblikkelig hjelp ved påvirket allmenntilstand.

Søk i NEL for "Pediatri-endokrinologi"

 

Kilde:


 For oppfølgning av denne tilstand vises til relevant faglitteratur.

Kilde: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 20.02.2020

Hypofyse- og/eller binyrebarksvikt (veiledende frist 4 uker)

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
4 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
  • grunntilstand
  • kliniske funn

Øyeblikkelig hjelp ved påvirket allmenntilstand.


Se dette kapittel i veilederen Se alle kapiteler i veilederen