AAP? *

A99

3 Viktige spørsmål å tenke på nå ved AAP.  

 SpørsmålKonkretisering
1Har pasienten vesentlig redusert arbeidsevne til ethvert yrke pga sykdom?

Vesentlig redusert i forhold til A, B og C med  begrunnelse i funksjonsvurdering.

I forhold til andre yrker får andre finne ut.

2Er pasienten under behandling med utsikt til bedring? 
3Er pasienten arbeidsutprøvd? 

Obs!: Listen er foreløpig bare et forsalg og trenger innspill fra leger og NAV for å bli bedre.

Obs!: Listen er foreløpig bare et forsalg og trenger innspill fra leger og NAV for å bli bedre.

 
 

Kilde:


 For oppfølgning av denne tilstand vises til relevant faglitteratur.

Kilde: